Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu - nadkom. Roberta Faryny dostępne jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/download/40/76502/KPPGrojecFaryna.pdf
 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 02.12.2008
Data modyfikacji 06.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Hajdenrajch-Wojewódzka
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kozdryk Samodzielne Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry