Niedziela, 29 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 16.10.2015
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
217.623 osób

Oświadczenia majątkowe

Data publikacji : 02.12.2008

Oświadczenie majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu - podinsp. Wojciech Brandt dostępne jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
 

Załączniki do strony

Data publikacji : 02.12.2008

Data modyfikacji : 01.04.2015
Autor : Katarzyna Hajdenrajch-Wojewódzka
Opublikowane przez : Justyna Kozdryk
Samodzielne Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Statystyka strony: 4293 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA