Oferty pracy - Oferty Pracy - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCU

Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Brzozowa 108
05-600 Grójec

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej”


Wymagane oświadczenia można pobrać tutaj.


 

Metryczka

Data publikacji : 03.02.2022
Data modyfikacji : 03.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wójcik Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry