status prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Grójcu określają:

 1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
 2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 3. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 4. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 5. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Grójcu z dnia 26.09.2011r.
 7. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Grójcu luty 2012r.
 8. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Grójcu lipiec 2014r.
 9. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Grójcu sierpień 2015
 10. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Grójcu wrzesień 2015
 11. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Grójcu listopad 2015
 12. Regulamin Komisariatru Policji w Warce z dnia 04.01.2008r.
 13. I zmiana do regulaminu KP w Warce 04.06.2008
 14. II zmiana do regulaminu KP w Warce 28.05.2012
 15. III zmiana do regulaminu KP w Warce 31.12.2012
 16. IV zmiana do regulaminu KP w Warce 24.06.2015

 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2008
Data modyfikacji 02.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Hajdenrajch-Wojewódzka
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kozdryk Samodzielne Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry