Struktura organizacyjna i dane teleadresowe - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna i dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Policji

w Grójcu

ul. Brzozowa 108

05 - 600 Grójec

 

kppgrojec@ra.policja.gov.pl

 

telefony:

Oficer Dyżurny – 47 702 62 00

Sekretariat Komendanta - 47 702 62 01

Fax. 47 702 62 45

 

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Grójcu

podinsp. Wojciech Bednarski

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu

mł. insp. Michał Skwarczyński

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu

mł. insp. Robert Janik

 

I. Wydział Kryminalny

 

1. Naczelnik Wydziału Kryminalnego - nadkom. Tomasz Witkowski

tel. 47 702 62 60

2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - podkom. Patryk Miłecki

tel. 47 702 62 69

3. Referat Dochodzeniowo-Śledczy 

tel. 47 702 62 50

4. Referat Operacyjno-Rozpoznawczy 

tel. 47 702 62 70

5. Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

tel. 47 702 62 80

6. Zespół Techniki Kryminalistycznej

tel. 47 702 62 78

 

II. Wydział Prewencji

 

1. Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Paweł Korczak

tel. 47 702 62 20

2. Zastępca Naczelnika - asp. sztab. Sławomir Kortus

tel. 47 702 62 21

3. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne Kierownik - mł. asp. Paweł Słonecki

tel. 47 702 62 12

4. Rewir Dzielnicowych Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Jarosław Pietrzak

tel. 47 702 62 14

5. Zespół Dyżurnych KPP Grójec telefon alarmowy KPP w Grójcu

tel. 112, 47 702 62 00

6. Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

tel. 47 702 62 35, 47 702 62 40

7. Zespół do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

tel. 47 702 62 22, 47 702 62 30, 47 702 62 24

8. Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

tel. 47 702 62 28

 

III. Wydział Ruchu Drogowego

 

1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinsp. Radosław Kaczmarek

tel. 47 702 62 26

2. Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego - podkom. Michał Prokopczyk

tel. 47 702 62 44 

 

IV. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

 

nadkom. Agnieszka Wójcik

tel. 47 702 62 54

 

V. Jednoosobowe stanowisko ds. skarg i wniosków

 

podinsp. Katarzyna Durman

 

VI. Jednostki w terenie podległe KPP w Grójcu

 

Komisariat Policji w Warce ul. Polna 4a, 05 - 660 Warka tel. 47 702 65 00

Komendant Komisariatu Policji w Warce - kom. Paweł Lewandowski

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Warce -  asp. sztab. Janusz Bogdański

 

Posterunek Policji w Błędowie ul. Nowy Rynek 13, 05 - 620 Błędów tel. 47 702 63 50

Kierownik PP w Błędowie - asp. sztab. Michał Kowalczyk 

 

Posterunek Policji w Chynowie ul. Główna 67, 05 - 650 Chynów tel. 47 702 63 81

Kierownik PP – st. asp. Marcin Urbanowski

 

Posterunek Policji w Mogielnicy ul. Mostowa 27, 05 - 640 Mogielnica tel. 47 702 63 10

Kierownik PP w Mogielnicy – asp. sztab. Paweł Bedyński 

 

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Warszawska 12, 26 - 420 Nowe Miasto n/P tel. 47 702 63 40

Kierownik PP w Nowym Mieście - mł. asp. Sławomir Babisz 

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Belsku Dużym ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk Duży

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05 - 604 Jasieniec

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Pniewach Pniewy 2, 05 - 652 Pniewy

 

VII.  Pracownicy Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

 

Zespół Kadr i Szkolenia.

Zespół Prezydialny.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół statystyki przestępczości.

Inspektorzy Referatu  Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego.

Zespół wspomagający KP w Warce –sekretariat.

Zespół Finansów i Zaopatrzenia.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.10.2016
Data modyfikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wójcik Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry